Example_Welding

SPH粒子法による相変化、凝固収縮を考慮した溶接シミュレーション

(1)相変化、凝固収縮を考慮した溶接シミュレーションの要約

物理現象をより正確にモデル化した溶接シミュレーション

(2-1)動画による溶接シミュレーション説明(一般)

物理現象をより正確にモデル化した溶接シミュレーション

_________________________________________________________________

(2-2)溶融ワイヤを連続滴下した解析

溶融ワイヤを連続滴下した解析(温度分布履歴)

(2-3)溶融ワイヤを断続滴下した解析

溶融ワイヤを断続滴下した解析(温度分布履歴)